Home

CALENDARUL
de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2020 – 2021
 
    7 – 11 iunie 2021        Înscrierea la evaluarea naţională
    22 iunie 2021            Limba şi literatura română – probă scrisă
    24 iunie 2021            Matematica – probă scrisă
    25 iunie 2021            Limba şi literatura maternă – probă scrisă
    29 iunie 2021            Afişarea rezultatelor înaintea
    (până la ora 14,00)      contestaţiilor
    29 iunie 2021            Depunerea contestaţiilor
    (ora 16,00 – ora 19,00)
    – 30 iunie 2021
    (ora 8,00 – ora 12,00)
    30 iunie – 4 iulie 2021  Soluţionarea contestaţiilor
    4 iulie 2021             Afişarea rezultatelor finale
CALENDARUL
examenului național de bacalaureat — 2021
Sesiunea iunie—iulie 2021


31 mai—4 iunie 2021 Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
4 iunie 2021 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
14—25 iunie 2021 Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale
28 iunie 2021 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă
29 iunie 2021 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă
30 iunie 2021 Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă
1 iulie 2021 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă
5 iulie 2021 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor
în intervalul orar 12,00—18,00
6—9 iulie 2021 Rezolvarea contestațiilor
9 iulie 2021 Afișarea rezultatelor finale

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

https://vaccinare-covid.gov.ro/

——————————————————————————-

——————————————————————————-